Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υγείας ή ακολουθείται φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του ιατρού πριν την κατανάλωση ενός συμπληρώματος διατροφής.